Varmepumper‎ > ‎

Temperatursensor

Beskrivelse av temperatursensor typisk brukt i forbindelse med kjøleanlegg.

www.elektrofag.info


I forbindelse med varmepumper for bruk i kjøleanlegg, så er det relativt vanlig å bruke en spesiell type elektrisk sensor for å
måle temperaturen i kjølerommet og for å gi målesignal til kontrollenheten.
Fig. 1 - elektroniske temperatursensorer for bruk i kjøleanlegg.


Det er vanlig å bruke to stk slike elektroniske sensorer. Den ene er montert opp mot fordamperen og den annen er montert ute i
selve kjølerommet. Sensorene gir den elektroniske kontrollenheten den temperaturinformasjon som den behøver.

Det er forholdsvis vanlig at disse to målesensorene er av NTC type, det vil si at motstanden gjennom dem synker med stigende
temperatur. Hvis man kopler opp sensorene mot et Ohm meter og dypper dem vekselvis i kaldt eller varmt vann, så ser man straks
effekten.

Skissen under viser den prisnippielle karakterestikken til en NTC sensor. NTC sensoren er ellers laget av et spesielt halvleder
materiale som gir en god nøyaktighet og en detaljert oppløsning i måleresultatet.
Figur 2 - Den typiske karakterestikken til en NTC sensor.

Det forkommer også bruk av PTC sensorer der resistansen stiger med temperaturen, men dette er ikke like vanlig.

Disse to elektriske sensorene leverer kun signal til den elektroniske styringsenheten som starter og stopper kompressor,
samt kjører de to viftene på kondensator og fordamper og lukker og åpner en eventuell avstegningsventil. Avstrupnings-
ventilen til kjøleanlegget har ellers også sin ikke elektriske automatikk (regulering) men dette har ingen ting med disse to
elektroniske sensorene å gjøre.


www.elektrofag.info

 
Comments