Strupeventilen


Den termiske strupeventilens funksjon og oppbygging.


Rent reguleringsteknisk så er en typisk termisk strupeventil et lite automatisert anlegg for regulering
av overopphetingen ut i fra fordamperen.

Vi skal se litt nærmere på den tekniske oppbyggingen av en typisk strupeventil.


Figur 1 - Strupeventilens opbygging.
Den termiske strupeventilen regulerer ikke tempearturen, men der i mot overopphetingen av kuldemediet
ut i fra fordamperen. Med "overoppheting" så menes det antallet grader som temperaturen ligger over
kuldemediets kokepunkt. Avhengig av belastningen i kuldeprosessen så vil både trykk og temperatur inne
i fordamperen kunne variere, men overopphetingen i kuledmediet vil kunne reguleres til å ligge forholdsvis
konstant.


Figur 2 - Reguleringsteknisk beskrivelse.


Den prosessen som styres av den reguleringsfunksjonene som ligger i den termiske strupeventilen er
overopphetingen av dampen av kjølemediet, ut i fra fordamperen.

Fra prosessen, så mottar reguleringssløyfen ikke bare en, en to prosessparametre, trykket ut i fra
fordamperen og tepmeraturen ut i fra fordamperen. Ut i fra disse to parametrene kalkuleres automatisk
overopphetingen. Dette parametret går som feedback til reguleringssløyfen for regulering av overopphetingen.
Comments