Varmepumper‎ > ‎

Energibalanse

En beskrivelse av energibalanse og energistrømmen inn og ut av et kjølerom.

www.elektrofag.info


Nedenunder følger en beskrivelse av energistrømmen inn og ut av et kjøle, eller et fryserom.
Figur 1 - Energi / Varmestrøm inn i et kjøle eller et fryserom.


De røde pilene illusterer den varmemengden som flyter inn i kjølerommet. Noe varme passerer gjennom veggene og den
isislasjonen som er i veggene. Varmemengden avhenger av temperaturdifferansen mellom omgivelser og kjølerom,
tykkelsen av veggene og isolasjonsmaterialets egenskaper. En del varme flyter også inn via porten eller døren. Dette
gjelder spesielt når varer blir flyttet ut eller inn.

Den røde firkanten nede til venstre illustrerer varme som blir produsert inne i kjølelagret og som derfor må transporteres ut.
Hvis det finnes elektriske lamper eller lys, eller annet elektrisk utstyr, så vil de produsere varme. Levende organismer
som for eksempel poteter eller grønnsaker som ligger til lagring vil også kunne produsere noe varme. Hvis det dreier
seg om et fryselager og man setter inn varer som inneholder mye vann, så vil disse gi fra seg veldig mye varme under
fryseprosessen.

All varme som kommer inn i kjølelagret må transporteres ut via varmepumpen for at temeraturen skal forbli stabilt lav,
slik som vi ønsker. Nedenunder følger en beskrivelse av varmestrømmen ut fra et kjølelager.
Figur 2 - Varmestrømmen ut i fra et kjølelager eller et fryserom.

Også for varmestrømmen ut i fra fryselagret så illustrerer de røde pilene selve varmestrømmen.

Hele varmestrømmen ut i fra kjølerommet blir ivaretatt av fordamperen. Ofte så har fordamperen påmontert en elektrisk vifte,
slik at den skal bli mer effektiv. Inne i fordamperen så koker kjølemediet ved lavt trykk og lav temperatur. I forbindelse med dette
så kan fordamperen oppta store varmemengder, som da kan transporteres ut via kjølemediet som har gått over til gass.

Ved drift av motor og pumpe, så er det faktisk nødvendig å tilføre energi og med andre ord varme, for at varmepumpen i det
hele tatt skal fungere. Den varmemengden som kommer inn fra kjølerommet, pluss den varmemengden som kommer inn
via motoren og pumpen ender opp i kondensatoren. Kondensatorens oppgave er å bli av med hele denne varme, eller
energimengden, som er samlet opp fra kondensatoren og fra motor og pumpe. Kondensatoren bruker ofte en egen
vifte for å bli av med energimengden på en mer effektiv måte. Kondensatoren vil derfor alltid være varmere enn den
omkringliggende luft, når kjøleanlegget fungerer. Det er også mulig å kjøle kondensatoren ved hjelp av vann.www.elektrofag.info

Comments