Timeren

www.elektrofag.info

Zelio - programmering av timerfunksjon.
Timerfunksjonen programmerer vi slik som vist på figuren under.

Prinsippet er at vi først legger inn bryteren eller inngangen i1 som den som starter timerfunksjonen. Så legger vi til selve timeren TT1.
For at vi skal kunne bruke det utgangssignalet som kommer fra timeren TT1 så progammerer vi inn timerens bryterfunksjon T1.
Til sist så lar vi timerens bryterfunksjon T1 styre releutgangen Q1. Det finnes også mange andre måter å bruke timeren på.
Det vil være nædvendig å legge inn riktig eller ønsket tidsperiode for timeren. Vi kan også legge inn eller velge mange andre parametre for timeren.
For å velge timerparametrene, så dobbeltklikker vi på TT1. Det kommer da opp et skjermbilde for å velge timerparametre, slik som vist under.
Jeg har her valgt timeren som et forsinket påslag etter 5 sekunder.
Til sist så er det bare å testkjøre programmet og se om timeren virker slik som forventet. Q1 skal slå inn etter 5 sekunder.
www.elektrofag.info
Comments