Zelio - Oppkopling mot PC

www.elektrofag.info

Oppkopling av Zelio PLS mot PC, ved bruk av seriekabel.


Note: I eksemplet under så er det ikke lagt inn noe PLS program og programeditoren er tom. I et virkelig tilfelle, sa vi det selvfølgelig finnes et
PLS program, for eksempel en holdekrets, som skal overfores til PLS'en for oppstart og kjøring.Steg 1 - Konfigurere til riktig kommunikasjonsport.

Det forste vi må gjore er a Menyen "transfer" og sa velge "Comunication configuration".

Det neste vi gjør det er så å velge riktig kommunikasjonsport, i dette tilfellet COM1

Steg 2 - Overforing av program fra PC til PLS.

Det neste vi så må gjøre er å overfore programmet fra PC til PLS. Dette er vist på figuren under.

Steg 3 - Kjøring av programmet.


Det siste vi må gjøre, det er å sette PLS'en i "run mode". Dette kan vi velge pa menyen vist på figuren under.

Vi kan ogsa velge a klikke på forstørrelsesglasset overt til høyre pa Zelio skjermbildet. Det som da vil skje er at vi kan se status for de forskjellige
innganger og utganger online, på skjermbildet.Oppkopling av Zelio PLS mot PC ved bruk av USB kabel.


Hvis man skal bruke USB kabel, sa er dette litt mer komplissert, men ikke veldig mye mer komplissert.

Prinsippet er at man forst må installere USB kabeldriveren.

Dette skjer ved at man forst stikker kabelen inn i USB porten pa PC'en. PC'en vil da detekte en ukjent enhet.

Man velger da den USB kabel driveren som folger med i Zelio 4.2 eller nyere versjoner av Zelio. Eventuelt sa velger man en annen USB driver som
fulgte med den kabelen som man har.

USB kabelen vil nar driver installasjonen har skjedd, fa et Com port nummer som for eksempel Com7 eller Com8.

Man kan så bruke framgangsmate som for seriekabel, som beskrevet over, men man ma passe pa a ikke velge Com1, men der i mot det riktige
Com port nummret for seriekabelen.

Windows Vista kontra Windows XP.Praktiske forsøk har vist at Zelio kjorer veldig bra med Windows XP. Med Vista som operativsystem, så har det vart en del problemer, pa enkelte
maskiner. Pa andre maskiner sa har det fungert fint.

Det forventes at for versjoner av Zelio som er nyere enn 4.2 så vil støtten for Windows Vista bli bedre.
 


www.elektrofag.info

Comments