Oppkopling av 24 V PLS

Oppkopling av 24 V PLS mot 24 V DC og 230 V AC.

www.elektrofag.info

NOTE: Beskrivelsen er kun av orienterende art. Sikkehetsmessig så forutsettes det selvfølgelig at man bruker
fabrikantens eller leverandørens anvisninger.

Nedenunder så er det et koplingsskema som viser hvordan vi kan kople opp en 24 V PLS med 24 V på inngangene og
230 V belastning, eller "styrestrøm" gjennom releutgangene.
 Figur 1 - Oppkoplingsskjema for 24 V PLS.

Dette vil noenlunde tilsvare et sytyrestrømsskjema innfor relestyring. En forkjell er jo at vi for inngangene og for
PLS'ens drivspenning bruker 24 V DC, mens vi for utgangene har koplet opp med 230 V. (Men det kan også være
mulig å bruke 24 V DC på utgangene, hvis dette passer best for den praktiske anvendelse.)

S1, S2, S3 og S4 er utvendige brytere som er koplet opp mot PLS'ens innganger. i1, i2, i3 og i4 er PLS'ens innganger.
Q1, Q2, Q3 og Q4 er PLS'ens utganger. I dette tilfellet (og i mange andre tilfeller) så dreier det seg om rele utganger.

S1 og S2 er eksterne Normally Open brytere, dvs de er åpne når de ikke er betjent. S3 og S4 er Normally Closed
brytere, det vil si de er lukket når de ikke er betjent. En vanlig feiloppfatting er at de programmerte bryterne inne i
PLS programmet må være NC når den ekterne bryteren den er koplet opp med er NC. Slik er det ikke. Når den
programmerte bryteren i programmet settes til NC da vil den gå motsatt av den eksterne bryteren. En fysisk NC bryter
koplet opp mot en programmert NC bryter vil medføre to NC bryterne opphver hverndre slik at dette til sammen
gir en NO bryter. Dette bør man prøve ut i praksis for å få den fulle forståelse.


www.elektrofag.info


Comments