Oppkopling av 230 V PLS


Beskrivelse av hvordan man kopler opp en 230 V PLS.

www.elektrofag.info

Note: Beskrivelsen er kun av orienterende art. Sikkehetsmessig så forutsettes det selvfølgelig at man 
bruker fabrikantens eller leverandørens anvisninger.

Her følger en beskrivelse av hvordan man kopler opp en PLS som har 230 V AC drivspenning og 
230 V AC på inngangene.

Nedenunder følger et oppkoblingsskjema:
Figur 1 - Oppkopling av en 230 V PLS.


Oppkoplingen tilsvarer sånn noenlunde det som vi i forbindelse med en relestyring ville kalle 
for et styrestrømsskjema. En vesentlig forskjell er det jo at vi i forbindelse med en relestyring 
"kopler opp" de logiske funksjonene. For en PLS styring så er det jo langt på vei slik at vi 
kopler tingene ganske likt uansett logikk, og så legger vi de logiske funksjonene heller inn 
i PLS programmet.

Under følger ellers en film som sier litt om prinsipper for oppkopling av PLS'er:

Film 1 - Oppkopling av PLS

Filmen er amerikansk og den omtaler en nettspenning på 120 V, men prinsippene skulle være de
samme som for et 230 V anlegg. Comments