PLS - Oppgave 16 Programmering av alarmanlegg

Programmering av alarmanlegg for Grevlingen ungdomsklubb.
 
 
Del 1.
 
Grevlingen ungdomsklubb behøver et nytt alarmanlegg. Du har fått en en PLS av en onkel som
jobber innefor automasjonsranskjen og du tilbyr deg å utarbeide et PLS styrt alarmanlegg. PLS'en
skal bygges inn i et automasjonsskap i stål som er låst ved hjelp av en vanlig nøkkel.

Grevlingen ungdomsklubb består av en underetasje og en overetasje.
 
Det er behov for innbrudsalarm og brannaalrm i under og overetasjen. Det har også vært problemer
med oversvømmelse i kjelleren. Det derfor også en alarm for oversvømmelse i kjelleren.
 
Det skal finnes en "Master alarm" som utløser en ringeklokke, samt at man også skal kunne lese
på et betjeningspanel om det dreier seg om en innbruddsalarm i underetasjen, eller i overetasjen.
Det skal også være mulig å lese ut om det er brannalarm  i over eller underetasjen, eller oversvøm-
melse i kjelleren.
 
Ringeklokken som skal utløses ved alle alarmtyper skal kunne resettes ved en egen "Alarm Sound
Reset" knapp. Dessuten så skal det være mulig å resette alarmsløyfene enkeltvis.
 
Bestem hvor mange alramsløyfer som behøves.
 
Bestem også hva slags alarmsensorer det er bruk for og hvordan disse kan koples sammen og til
alarmsentrelen.
 
Ved feil på alarmsensorene så skal det også være mulig å kople inn og ut hver enkelt alarmsløyfe,
enkeltvis.
 
Utarbeid et pls program som kan bukes til å styre og administrere denne alarmløsningen. 
 
Utarbeid også et koplingsskjema som viser hvordan alarmsløyfene og PLS'en kan koples opp.
 
 
Del 1.
 
Alarmløsningen blir satt opp, men du/dere finner ut at det hadde vært veldig praktisk hvis alarm-
sentralen kunne sende en SMS til et fast programmert nummer, his alarmen går.
 
Du / Dere finner også ut at det ville vært veldig praktisk hvis det var mulig å gå inn på alarm-
sentralen via internett, for å se hva slags alarm det dreier seg om, hvis alarmen går.

Vurder om dette er mulig. Utarbeid eventuelt en løsning for dette.
 
Hvis man først kopler alarmsentralen opp mot internett, skulle det da kunne være en praktisk
løsning å også sette opp et web kamera, for å kunne se inn på klubben via internett ? Beskriv
eventuelt hvordan dette kan gjøres.
 
 
Del 3.
 
Da alrmoppsettet med automatisk utsending av SMS og overvåking via Internett viser seg å
være en suksess, så bestemmer du / dere, dere for å bygge ut løsningen slik at man kan ha
separate alarmfunksjoner for hver enkelt av de 4 rommene i overetasjen, de 5 rommene i under-
etasjen og kjelleren.
 
Vurder hvordan denne oppgaven kan løses.
 
Utarbeid et nytt PLS program for den PLS'en som skal fungere som alarmsentral.

Utarbeid også et nytt koplingsskjema for oppkopling av alarmsløyfer og PLS.
 
 

 
Comments