PLS - Oppgave 15 Dreieretningsvender med forsinkelse

Dreieretningsvender med innarbeidelse av forsinkellse
 
Det vil kunne være et problem ved bruk av dreieretningsvendere, at det oppstår et stort strømsjokk hvis
motoren fortsatt dreier den motsatte vei når vi trykker startknappen til høyre eller til venstre. En måte å
løse dette på er å legge inn en forsinkelse, slik at startknappen til høyre eller til venstre må holdes inne
i for eksempel 2 sekunder, før signaet om start høyre, eller start venstre, rekker fram.
 
Her er et enkelt eksempel på hvordan dette kanskje kan programmeres:
 
 
 
 
Figur 1 - Dreieretningsvender med forsinkelse i begge dreieretninger.
 
 
Prøv ut programmet. Kople eventuelt opp med hovedstrøm mot en trefasemotor og kontroller om dette fungerer.
 
 

 
Comments