PLS - Oppgave 14 Automatisk stjerne trekantvender

 
Utarbeid en automatisk trekant stjernevender ved hjelp av PLS.
 
Her er et utkast for hvordan man kanskje kan løse denne oppgaven..
 
 
.
 
Figur 1 - Stjerne trekant vender.
 
Stjerne trekantvendreren virker på den måten at hovedreleet Q1 er på hele tiden når motoren kjører.
 
I løpet av de 5 første sekundene, så ligger Q1 og Q2 inne. Etter 5 sekunder så slipper Q2 og Q1 og Q3 ligger nå inne.
Dette tilsvarer at motoren går over fra å kjøre i stjerne til å kjøre i delta.
Comments