PLS - Oppgave 13 Styring av trafikk gjennom lyskryss

Styring av trafikk gjennom et lyskryss.
 
Du skal styre trafikken gjennom et lyskryss. Lyskrysset består av en hovedvei med en kryssende sidevei.
Når det ikke er trafikk på sideveien så skal hovedveien ha kontinuerlig grønt lys. Sideveien skal ha rødt
lys. Når en magnetslynge lagt ned i sideveien før lyskrysset senser at det er en bil der, så skal dette starte
en sekvens som skal slippe trafikken ut på, eller over hovedveien.
 
 
 
Figur 1 - Stryring av trafikk gjennom gatekryss.
 
 
Figuren under viser hvordan lampene i lyskrysset kan være koplet opp.
 
 
 
 
Sekvensstyringen kan deles inn i disse sekvensene:
 
Sekvens 1 - Hovedvei: Gul - Sidevei: Rød + Gul
 
Sekvens 2 - Hovedvei: Rød - Sidevei: Grønn
 
Sekvens 3 - Hovedvei: Rød + Gul - Sidevei: Gul
 
Sekvens 4 - Hovedvei: Grønn - Sidevei: Gul
 
 
Utarbeid er PLS program som kan styre lyskrysset.

Kople også PLS'en opp mot en modell av veikrysset, hvis du har det.
 
 
Ekstern link - Beskrivelse i Wikipedia
 
 

ċ
trafikklys-1.zm2
(94k)
Arne Gylseth,
24. sep. 2013, 07:20
Ċ
Arne Gylseth,
24. sep. 2013, 01:26
Comments