PLS - Oppgave 12 Styring av heis i 4-6 etasjes bygning

UNDER UTARBEIDELSE.
 
 
Foreløpig løsningsforslag:
 
 
Steg 1. Vi definerer et par minnevariabler for å blokkere heisbestilling under visse vilkår, henholdsvis innvendig og utvendig bestilling.
 
 
 
 
 
Steg 2. Så programmerer vi logikk for å bestille til første og andre etasje. Bestillingen huskes i M1 og M2. Bestillingen resettes ved ankomst rett etasje.
 
 
 
 
 
Steg 3. Vi fortsetter å programmere logikk for bestilling til tredje og fjerde etasje. Bestillingen huskes i M3 og M4. Bestillingen resettes ved ankomst rett etasje.
 
 
 
 
 
 
Steg 4. Så lager vi en logikk som setter Q1 som kontrollerer heismotoren dreieretning opp.
 
 
 
 
Steg 5. Så formulerer vi vilkårene for å resette heismotorens dreieretning opp. Det skjer etter en bestilling og heisen har ankommet rett etasje.
 
 
 
 
 
 
Steg 6. Vi må også lage en tilsvarende logikk for å kontrollere heismotorens dreieretning  ned. Q2 kontrollerer heismotorens dreieretning ned.
 
 
 
 
 
Steg 7. Så var det å resette heisens dreieretning ned når den har ankommet i rett etasje.
 
 
 
 
 
 
Løsningen er foreløpig utestet. Den er strukturert og bygget opp på en slik måte at den skal kunne utvides til flere etasjer, uten at det behøves annet enn
relelogikk eller programmering vha ladder for å løse oppgaven.
 
Programmet bør først testkjøres slik som det er.
 
Det behøves ganske mange innganger på PLS'en. For denne 4 etg løsningen brukte jeg 4 innganger med signal fra bryter utenfor heisdør, 4 innganger
med signal fra brytere i betjeningspanel i heisen, 1 bryter i heisgulvet, en i heisdøra, og 4 brytere i heissjakta som detekterer etasje posisjon. Dette blir
til sammen 4 + 4 + 1+ 1 + 4 = 14 innganger på PLS'en. Antallet inngangssignaler vil øke på med tre pr etasje som legges til. (En bryter utenfor, en i sjakta,
og en på betjeningspanelet inne i heisen.)
 
 

 

 

 

Comments