PLS - Oppgave 11 Biler på en parkeringsplass

PLS Oppgave 11 - kontroll av antall biler på en parkeringplass.
 
 
 
 
 
En parkeringplass kan ha plass til 82 biler.
 
Det skal lyse et grønt lys hvi det er mindre enn 72 biler på plassen.
 
Det skal lyse et gult lys hvis det ern mellom 73 og 81 biler.
 
Det skal lyse et rødt lys hvis alle parkeringsplassen er opptatt.
 
 
Det finnes en fotocelle ved innkjøringen som registrerer hvor mange biler som kjører inn, og hvor mange som kjører ut.
 
Utarbeid en PLS program som kan tenne det røde, det grønne og det gule lyset på rett tidspunkt.
 
 

 
Comments