PLS - Oppgave 10 Styring av personheis (1)

PLS Oppgave 10 - Styring av personheis.
 
 
 
 
 
En personheis skal kjøre mellom tre etasjer.

Utenfor heisdøren ved hver av etasje så skal det stå en "knapp" der brukeren kan bestille heisen.
 
Inne i heisen skal det være en knapp for å bestille ønsket etasje og en nødstopp.
 
Inne i heisen, i heisgulvet er det bygget inn en bryter som kan sense at heisen er opptatt.


Ellers en videofilm for inspirasjon til oppgaven:


 
 
Utarbeid en PLS basert løsning for styring av heisen. 
Comments