PLS - Oppgave 09 Prosessreaktor

PLS Oppgave 09 - Styring av prosessreaktor som fungerer ut i fra batch
prinsippet.
 
 
 
 
 
Figur 1 - Prosessreaktor.
 
 
 
 
Figur 2 - Sekvensdiagram som viser status for utgangene. 
 
 
Beskrivelse av de enkelte sekvensene i batch styringen:
 
Sekvens 1. Ventil A er åpen. Kjemisk stoff A strømmer inn. Startes via startknapp eller ved at sekvens
6 er ferdig.
 
Sekvens 2: Ventil B er åpen, kjemisk stoff B strømmer inn.Varmeelement og røreverk kjører. Startes av
at flottørbryter S2 opereres.
 
Sekvens 3: Varmeelementet er på.Røreverket er på. Startes av at flottørbryter S3 opereres.
 
Sekvens 4: En periode på tredve sekunder der varmeelement og røreverk er på. Startes ved at reaksjons-
temperaturen senses til å være oppnådd vha bryteren Ts.
 
Sekvens 5: Uttømming. Ventil C er åpen. Røreverket går. Startes ved at en timer sier at Sekvens 4 er
ferdig.
 
Sekvens 6. Utdømming. Ventil C er åpen. Røreverket har nå stanset.
 
 
 
Oppgave:


Utarbeid et PLS program som kan styre prosessreaktoren.
 
Det vil være behov for to forskjellige stoppfunksjoner:
 
1. En stoppfunksjon som kjører ut til siste sekvens.

2. En stoppfunksjon som gir øyeblikkelig stopp.
 
 

© Utarbeidet av Arne Gylseth, for nettstedene www.elfag.info og www.elektrofag.info
 
 
Comments