PLS - Oppgave 08 - Kappemaskin

PLS Opppgave 8 - Automatisk kappemaskin for tømmerstokker.
 
 
En automatisk maskin for kapping av tømmerstokker skal fungere slik:
 
Sekvens 1: En gripeklo griper fast om en tømmerstokk som ligger i en materenne. En trykksensor senser at den har tak.
 
Sekvens 2: Tømmerstokken holdes fast og føres fram i materenna. En bryter senser at den er på plass.
 
Sekvens 3: En hydraulisk gripestikke holder tømmestokken fast. En trykksensor senser at trykket er stort nok.
 
Sekvens 4: Sagen startes, føres fram og kapper tømmerstokken. En bryter senser at sagen er gjennom stokken.
 
Sekvens 5: Gripekloen kjører tilbake og gjør klar for å gripe en ny stokk.  At den har kjørt tilbake senses med en bryter.
 
 
Utarbeid en teknisk løsning basert på PLS og elektrohydraulikk som kan løse oppgaven. 
 
 

Comments