PLS - Oppgave 07 - Trekkvogn for silo

PLS oppgave 7 - Styring av trekkvogn for lasting fra silo.
 
 
En trekkvogn skal kjøre mellom en lastesilo og en terminal for lasting på lastebil.
 
Lastebilsjåføren skal kunne trykke på en knapp for å bestille et nytt lass fra siloen.
 
Det skal også finnes en nødstopp.
 
Det automatiske lastesystemet skal fungere slik:
 
Sekvens 1: Trekkvognen skal kjøre fra lastestedet og til siloen. En bryter senser at trekkvognen er på plass under siloen.
 
Sekvens 2: Et spjeld i bunnen av siloen åpner og masse strømmer ut. En vektbryter under trekkvogna senser når den er full.
 
Sekvens 4: Spjeldet i siloen lukker. Trekkvognen kjører mot lastebilen. En bryter senser at trekkvognen er over lastebilen.

Sekvens 5. Et spjeld i bunnen av trekkvogna åpner slik at massen strømmer ned i lastebilen. Den stenger ettet 2 minutter.
 
 
Utarbeid en teknisk løsning basert på en PLS styring som kan løse oppgaven. 
 

 
 
Comments