PLS - Oppgave 06 Styring av mskin for boring av hull

PLS Oppgave 06 - Atomatisk maskin for boring av hull i verktøyemner.
 
Under utarbeidelse. 
 
En automatisk maskin for boring av hull i verktøyemner består av et vertikalt matemagasin med verktøyemner,
til venstre en pneumatisk arbeidssylinger for framføring av verktøyemner, en låsesylinder som skal låse emnet
under boringen, en elektrisk bor som kan føres fram/ned ved hjelp av en arbeidsylinger i topp av maskinen og
til høyre en arbeidssylinder som skyver ut det ferdige emnet ved hjelp av en vippemekanisme.
 
Styringen skal fungere på denne måten:
 
Sekvens 1:
 
Sekvens 2:
 
Sekvens 3:
 
Sekvens 4:
 
Sekvens 5:
 
 

Comments