LæringsoppdragStatus: Kladd.

Her må det legges inn et par læringsoppdrag som går på pls styring.

Opplegget er likt som for regulering.

Det vurderes allikevell å la studenten stætte seg på en detaljert arbeidsprosedyre, etter behov. Læringsoppdraget kan med endre ord gjennomføres noenlunde fritt, eller ut fra prosedyre.
Comments