En enkel holdekretsEt eksempel på et enkelt PLS program som ivaretar en holdekrets.Trinn 1 - Oppstart av programmet.Først så må vi starte opp programmet og eventuelt velge "Create new program"
(Hvis denne menyen kommer opp.)

Trinn 2 - Valg av riktig type PLS

I trinn 2 så er det viktig at vi velger riktig type PLS. Uten at vi velger riktig PLS så vil programmet ikke fungere.
 
Trinn 3 - Valg av ønsket programmeringsmetode.

I trinn 3 så får vi valget mellom to forskjellige programmeringsmåter, Ladder og FBD. Ladder er en programmerings-
måte som er spesielt utviklet for de som har erfaring med bygging av relelogikk. FBD er for dem som har bakgrunn
fra digital elektronikk. Vi velger "Ladder" som er den programmeringsmåten som likner på relelogikk.


Trinn 4 - Innstilling av programmet til ladderprogrammering.

I trinn 4 så kan du gå inn i menyen "display" og velge at programmet skal vise "ladder programmering".Trinn 5 - Utarbeidelsen av selve programmet.

I trinn 5 så utarbeider du selve programmet. Det finnes mange forskjellige programmeringsmåter og programmeringsmetoder.
Den enkleste er å bare "omforme" det eksisterende kolingsskjemaet (styrestrømsskjema) for en relelogikk over i ladder
programmet.

Hvis du sammenlikner styrestrømsskjemaet for en enkel holdekrets med programmet under, så ser du kanskje at det likner ?
Link til styrestrømsskjema for holdekrets basert på relelogikk. Holdekkrets basert på relelogikk. 


Trinn 5 - Testkjøring av programmet.

I trinn 6 så testkjører vi programmet ved å trykke S for Simultation øverst til høyre. Ved å trykke på de to knappene midt på, til venstre, nede, så kan vi
få opp inngangsbrytere for simulering og indikatorlamper som indikerer status for utgangene.

Viktig: Høyre museknapp setter bryterne i stasjonære posisjoner. Dette kan vi bruke til å simulere eksterne brytere som er NC - Normally Closed, eller
NO - Normally Open. Høyre museknapp gir "impuls" (kortvarig operasjon) likt med en impulsbryter.

www.elektrofag.info
Comments