Dreieretningsvender

www.elektrofag.info


Zelio - Programmering av dreieretningsvender.

Note: I et virkelig tilfelle så er det ikke sikkert at vi villa ha valgt å legge forriglingsfunksjonen inne i PLS programmet.
Det hadde også gått ann å kople den opp rent fysisk i via kontaktorene. For å vise et eksempel på programmering av en
forriglingsfunksjon, så erforriglingsfunksjonen lagt inn i programmet i dette eksempelet.

Figuren under viser hvordan programmet kan lages. Programmet er utarbeidet ved å omarbeide dette styrestrømsskjemaet
til et PLS program. Dreieretningsvender basert på relestyring.

Hovedstrømsskjemaet blir kanske likt som for ved relestyring. Den elektriske oppkoplingen av PLS'en skjer slik eller slik.
www.elektrofag.info

Comments