Deltakobling

Her har vi en kort forklaring på deltakoblingen:

    

    Stømkresen er tegnet med spenning på slik at det skal være lett å se
    hvordan strømmen går.
Comments