Relestyring‎ > ‎

Reversering av dc motor.

Figurene under viser hvordan vi kan kople opp en reversering av en DC motor.

Figur 1 - Reversering av DC motor - spenningsløs.Figur 2 - Motoren kjører med venstredrift.Figur 3 - Motoren kjører med høyredrift.


www.elektrofag.info
Comments