Relestyring‎ > ‎

Øvelse1

Oppkopling av en enkel styringskrets.
Figur 1 - En enkel relestyring.


Kretsen kan koples opp slik som vist på figuren over. Den vil virke slik at bryteren S1 styrer releet K1.
Venstre og høyre pære vil bytte på å lyse når man trykker ned bryteren S1.

Øvelsen går opp på å kople opp kretsen prøvekjøre den og å forstå hvordan den virker.

Kretsen vil både kunne koples opp ved hjelp av et batteri og et elektronikkrele, eller man vil kunne bruke
230 V AC og et ordinært kontaktorrele. Hvis man bruker 230 V AC så må man selvfølgelig passe på å
bruke riktig sikring og at sikkerheten ellers er ivaretatt på en god nok måte.www.elektrofag.info
Comments