Relestyring‎ > ‎Læringsoppdrag‎ > ‎1. Holdekretsen‎ > ‎

4 - Gjennomføring

Forrige - Neste

Holdekrets - gjennomføring.


Steg 1.

Monter hardwaren riktig i forhold til din egen arrangementstegning og ellers i samsvar med beskrivelsen av holdekretsen.
Beskrivelse av holdekretsen.


Steg 2.

Kople opp hovedstrømmen i henhold til hovedstrømsskjema.


Steg 3.

Hvis praktisk mulig - Kontroller at oppkoplingen av hovedstrømmen fungerer slik som den skal.


Steg 4.

Kople så opp styrestrømmen i henold til styrestrømsskjema.


Steg 5.

Gjennomfør så en funksjonsprøve av styringssystemet, det vil si holdekretsen, der du verifiserer at den fungerer
slik som den skal.www.elektrofag.info


Comments