Relestyring‎ > ‎Læringsoppdrag‎ > ‎

1. Holdekretsen

Læringsoppdrag i montering og kobling av en enkel holdekrets.

Note: Tilkopling av 230 V spenning er forbundet med fare, og kan bare skje under tilsyn
og ansvar av en kvalifisert person.


Innhold, mål og hensikt for læringsoppdraget:

Du skal lære å planlegge, gjennomføre og dokumentere monteringen og koplingen av en enkel holdekrets som
er bygget opp ved hjelp av et 230 V rele med start og stoppknapp. Holdekretsen skal kunne starte og stoppe en
3 fase asynkronmotor.

Vi skal i dette læringsoppdraget lære oss grunnleggende ting i forhold til det å planlegge, gjennomføre byggingen av,
sette i drift og dokumentere et enkelt styringssystem.

For å få til dette læringsoppdraget, så må vi sette oss inn i litt teori. Vi må lære oss hvordan automatsikringen virker,
hvordan vi leser og utarbeider et koplingsskjema og en arrangementstegning, eventuelt en rekkeklemmetabell, og
vi må også lære oss hvordan et rele og en 3 fase asynkronmotor virkeer.

Læringsoppdraget skal også lede fram til eller bidra til en genrell forståelse for bruk av styringsteknikk, basert på releer.
www.elektrofag.info