Relestyring‎ > ‎

Holdekretsen

En beskrivelse av en enkel holdekrets.

Nytt: Flashanimasjon

Nedenunder ser vi et koblingsskjema for en enkel holdekrets:

Figur 1 - Styrestrømsskjema for en enkel holdekrets.

Til venstre så ser vi hovedstrømskretsen og til høyre styrestrømskretsen.

S2 er startknappen. Denne er NO - Normally Open. S1 er stoppknappen. Denne er
NC - Normally Closed. Bryteren som er merket F3 er motorvernet. Denne er NC når
motorvernet ikke er utløst. 95 og 96 er tilkoplingspunkter på selve motorvernet. K1
er en bryter inne i selve rellet som gir holdekrets. F1 og F2 er automatsikringer.

Vi ser at motorvernet F3 er tegnet inn i både stryrestrømskretsen og i hovedstrøms
kretsen. Det samme gjelder også releet K1.

Ellers så har Andre Og Keneth ved Valdres VGS laget en utmerket film som viser
hvordan man kan montere en slik holdekrets. Denne filmen har de lagt ut på
YouTube:

 

YouTube Video


Film 1 - Montering av holdekrets

Comments