Satellitt TV‎ > ‎

Geostasjonær kommunikasjonssatellitt

Prinsippene for en geostasjonær kommunikasjonssatellitt.

www.elektrofag.info


Nedenunder følger en beskrivelse av prinsippene for en geostasjonær kommunikasjonssatellitt.


 

Figur 1 - Prinsippene for en geostasjonær kommunikasjonssatellitt.


De geostasjonære kommunikasjonssatellittene henger i baner over ekvator. De roterer rundt jorden med den samme
rotasjonshastighet som jorden selv. På grunn av at satellittene henger så høyt over jorden at sentrifugalkraften i forhold til
jordens senter er nøyaktig like stor som tyngdekraften, så blir satellitten hengende på møyaktig det samme sted i
forhold til jordoverflaten.

På denne måten så kan man godt si at en geostasjonær satellitt er som spikret eller limt fast til en bestemt plass på
himmelen, i forhold til jordoverflaten. Jorden roterer og den geostasjonære satelitten roterer med den.

Dette gjør det blandt annet mulif å sende en stråle av kortbølgede TV signaler fra en bakkestasjon og opp til satellitten.
Satelitten mottar signalene via sine antenner, og sender dem så ned igjen til mottakere nede på bakken.

For å gjennoføre tilbakesendingen av TV signaler så behøver satellitten elektrisk energi. Denne får den tak i ved hjelp av
påmonterte solcellepaneler.

Sending og retransmittering av TV og radiosignaler er bare et par av de formålene som de geostasjonære satellittene
kan brukes til. Telefoni, GPS og overføring av internettsignaler er andre anvendelsesområder.

www.elektrofag.info

Comments