Turtallsregulering

Reguleringssløyfe for regulering av turtall.

En reguleringssløyfe for turtall kan realiseres ved hjelp av en regulator, en tcho generator, en frekvensomformer og en asynkronmotor, slik som vist på tegningen under.


Figur 1 - Reguleringssløyfe for regulering av turtall.


Tacho generatoren kan for eksempel være laget slik at den gir ut en spenning fra 0-5 V avhengig av akslingens rotasjonshastighet. Dette vil så kunne fungere som feed back eller er-verdi for akslingens omdreiningshastighet.

Regulatoren vil ha innprogrammert en skal-verdi eller et set-punkt. Dette vil den så sammenligne med skal-verdien og ut i fra dette så regnes det ut et nytt pådrags styresignal som sendes til frekvensomformeren. Dette styresignalet kan for eksempel enten være i signalområdet 1-5 V eller 4-20 mA.

Frekvensomformeren mottar enten 2 eller 3 fase spenning inn. Den vil levere ut en 3 fase spenning med regulert frekvens til asynkronmotoren.

Prosessen består i det svinhjulet som løper rundt, og prosessbelastningen består i den båndbremsen vi kan bruke til å bremse svinghjulet.

Hvis motoren står og kjører med et stabilt turtall og vi så legger på en bremsekraft, så vil motorens turtall i første omgang synke litt.

Dette senses så av tacho generatoren, som sender beskje til regulatoren. Regulatoren øker på pådraget og turtallet øker på sånn noenlunde til det opprinnelige, til tross for den økte belastningen. (Nedbremsingen.)Figur 2 - Reguleringssløyfe for regulering av turtall, sløyfemodell.www.elektrofag.info
Comments