Trykkabin

Et eksempel på trykkregulering av en lukket tank, trykkabinreguleringen på et pasasjerfly.


www.elektrofag.info


Nedenunder følger en beskrivelse av hvordan trykkreguelringen i en flykabin kan foregå.
Figur 1 - Prinsipp for trykkontroll i en flykabin.


De fleste fly av en viss størrelse trafikerer flyhøyder som ligger noe høyere enn det som vil være bra for mennesker, uten
at det tas i bruk noen tekniske hjelpemidler. Grensen for hvor høyt man kan fly uten trykkabin er ca 10.000 fot. Derfor så
må trykket i en flykabin aldri bli lavere enn 10.000 for, selv om man faktisk flyr i 35.000 for eller kanskje til og med i
40.000 fot. Defor så må man ved flyvninger over 10.000 fot sette flykabinen under trykk.

Trykkluften for å oppnå dette kabintrykket henter man vanligvis fra flyets motorer. Det er imidlertid ikke praktisk mulig
å regulere den innstrømmende luften fra flyets motorer slik at den oppnår det eksakt rette trykker. Det man så gjør, det er
å la motorluften strømme inn med noe overtrykk. Samtidig så har man innmontert en reguleringsventil i flyets bakre
trykkskott, som regulerer flytes trykkabinhøyde til det ønskede nivå, gjennom å lukke og åpne denne venilen.

Dersom det skjer feilfunksjon med trykkreguleringsventilen så er dette ikke helt bra for flygingen. Åpner den helt ved en
feil, så faller trykket i kabinen, og flyets oksygenmasker faller automatisk ned. Motsatt, lukker den så er det nesten ennå
mer kritisk. Defor så finnes det alltid en ekstre sikkerhetsventil som skal forhindre overtrykk.

"PIC" betyr på flyspråket vanligvis "Pilot In Command" altså flykapteinen. På denne tegningen betyr det i stedet "Pressure
Indicator Controller". Dette er en overordnet kontrollenhet som sender styringssignal til den bakre lokale trykkreguerings
kontroller og trykkreguleringsventilen. 
Figur 2 - En enkel trykkreguleringssløyfe i forbindelse med en trykkabinregulering.

Over så viser figur 1 trykkreguleringssløyfa for trykkabinen. Pådragsorganet er i dette tilfellet en reguleringsventil som regulerer
mengden av den luften som strømmer ut fra trykkkabinen. Det er ellers bare den lokale regulatoren PC som er tegnet inn.
Den overordnede kontrollenheten i cocpit er for enkelhets skyld utelatt på figur 2.
www.elektrofag.info


Comments