P-regulering

Prinsippet for en enkel p-regulering


Figur 1 - P-regulering

Figuren over viser prinsippet for en enkel p-regulering. P-reguleringen virker slik at hvis nivået i tanken synker under det ønskede
nivået, så vil dette medføre at flottøren synker, sammen med vannivået. Dette trekker i en vippearm som åpner opp mer for en
innstrømningsventil (reguleringsventil). Vannivået vil så stabilisere seg på ett litt lavere nivå enn det opprinnelige.

Comments