Optimalisering

Optimalisering eller tuning av reguleringssløyfer.


Optimalisering eller tuning av reguleringssløyfer vil i praksis primørt si å sette de riktige verdiene til P, I og D parametrene i regulatoren.

Det vil bli utarbeidet en litt utdypende forklarning av de standardmetoder som finnes.

Inntil vidre så linkes inn en interessant forklaring vedrørende dette spørsmålet fra www.teknologiforlaget.no


www.elektrofag.info
Comments