Benchsetting

Prosedyre for benchsetting (Benkcheck) av reguleringsventil med innebygget IP omformer.

(Kladd)


Hva benchsetting (Benchcheck) handler om.

Det handler om at det må finnes en riktig sammenheng mellom det styresignalet som reguleringsventilen mottar og den åpningen
(spindelvandringen) som faktisk skjer.

Nødvendig utstyr:

Reguleringsventil med elektrisk inngang som skal benchsettes.

Loop kalibrator. (4-20 mA variabel / instillbar strømkilde.)


Gjennomføring:

 1. Kople opp reguleringsventilen med riktig servo arbeidstrykk (trykkluft) for eksempel ca 2 bar.

 2. Kople til loop kalibratoren til reguleringsventilens elektriske signal inngang.

 3. Still inn et pådragssignal på 0 % eller 4 mA signal. Kontroller at reguleringsventilens posisjonsindikator på ventilspindelen
  går til 0 %, dvs lukket.

 4. Sett så pådraget til 100 % eller 24 mA i et sprang. Kontroller at ventilen kjører fra 0 % åpen til 100 % åpen i en jamn glidende bevegelse, uten noen for for "hakking".

 5. Sett så pådraget til 0 % eller 4 mA i et sprang. Kontroller at ventilen kjører fra 100 % åpen til 0 % åpen (lukket) i en jamn
  glidende bevegelse uten noen form for hakking.

 6. Avhengig av inndelingen til indikatorplaten for ventilspindelen, utfør en trinnvis økning i styresignalet, i fire eller fem trinn,
  på stigende signal. (Endepunktene inklusive)  Hvis praktisk mulig, noter ventilposisjonene.

 7. På tilsvarende måte, gjennom fallende signalverdier i styringssignalet (fra loopkalibbratoren) kontroller også for riktig ventil
  spindel posisjon for 4-5 inngangssignalnivåer, endepunktene inklusive.

 8. Hvis reguleringsventilen har noen mulighet for dette, sørg eventuelt for å utføre justering, slik at ventilspindelens posisjon
  blir riktig ved repetisjon av stegene 6 og 7.

 9. Kontroller til sist for en glidende og rykkfri ved å øke pådragssignalet sprangvis fra 0 %, opp til 100 % og tilbake til 0 %
  pådrag.

 10. Utarbeid til sist en dokumentasjon som viser at benksetting / Benkcheck er gjennomført.www.elektrofag.info
Comments