4 - Gjennomføring

Forrige - Neste

Gjennomføring.


Steg 1.

Kontroller at hardware er riktig sammenmontert i henhold til prinsipptegning.  Kontroller spesielt rør, koplinger og slanger for
riktig sammenmontering. Gjennomfør utbedringer etter behov.


Steg 2.

Gjennomfør kalibrering eller funksjonsprøve av tachometergeneratoren. Det er vel i praksis ikke så lett å finne referanseverdier
(referanseturtall) for en tachometer gnerator, men du kan i alle tilfeller forsøke å legge inn noen omdreiningen, for eksempel
med en hånddrill som har variabelt turtall, og så mål spenningen ut i fra tachometergeneratoren ved forskjellige turtall.


Steg 3.

Gjennomfør en riktig oppkopling av frekvensomformeren. I stedet for et syresignal fra regulatoren, så bruker du heller et et test
signal som du kan sette manuelt fra en 4-20 mA signalkilde. Legg på litt forsiktig bremsekraft på båndbremsen, slik at du har en
prosessbelastning. Testkjørså pådraget i form av frekvensomformer, asynkronmotor og pumpe. Forsøk å kjør med styresignalverdier
på 0 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 % og kontroller at svinghjulets rotasjonshastighet virker rimelig ved de forskjellige verdiene.


Steg 4.

Kople så sammen hele instrumeteringen på en riktig måte slik at reguleringssløyfen kan fungere,  det vil si tachometer generatoren,
regulatoren og frekvensomformeren.


Steg 5.

Gjennomfør så en testkjøring av anlegget der du har satt regulatoren i "manuell", det vil si at du kan styre turtallet og 
svinghjulets rotasjonshastighet ved å sette styringsparametrene på regulatorens betjeningspanel.


Steg 6.

Set så regulatoren over i "Auto" og gjennomfør så en optimalisering av reguleringssløyfa, enten ved hjelp av
Ziegler Nichols metoder eller en annen egnet metode.


Steg 7.

Testkjør reguleringssløfen ved å legge inn sprang i skal verdien og ved å legge inn prosessforstyrrelser ved å variere belastningen ved hjelp
av båndbremsen. Forsøk også med å legge inn sprang i skal verdien. Kontroller at hurtighet, avvik og innsvigning er slik som forventet. Utfør
eventuelt ny optimalisering inntil resultatet har blitt tilfredssillende.www.elektrofag.info

Comments