4- Turtallsregulering av motor og svinghjul

Læringsoppdrag i regulering av omdreiningshastigheten til en asynkronmotor med svinghjul.

Innhold, mål og hensikt for læringsoppdraget:


Du skal lære å planlegge, gjennomføre og dokumentere oppsettet for en enkel reguleringssløyfe for regulering av turtall.
En reguleringssløyfe for regulering av turtall kan enten virkeliggjøres ved en kombinasjon av frekvensomformer, assynkronmotor
som pådragsorgan og et svinghjul med en bændbrems kan være det dynamiske system som reguleres.


For å få til dette læringsoppdraget, så må vi sette oss inn i en del teori, vi må forstå visse grunnleggende prinsipper
omkring regulering og instrumentering. Vi må også lære oss den prosessen det er å gå fra en plan til praktisk gjennomføring
og dokumentasjon av et prosjekt som dette.

Læringsoppdraget skal også lede fram til eller bidra til en genrell forståelse for bruk av reguleringsteknikk og reguleringstekniske
systemer for en teknisk anvendelse.