5 - Dokumentasjon

Forrige - Neste


Dokumentasjon.

Dokumentasjon er en vesentlig del av gjennomføringen av et slikt læringsoppdrag. Innefor mange bransjer så
vil et anlegg uten riktig og nødvendig dokumentasjon være å betrakte som kassabelt. Det kan ikke brukes.
Dokumentasjonen er således en helt nødvendig og vesentlig det av det ferdige produktet.

Grunnen til at det er slik har blant annet å gjøre med virksomhetenes systemer for vedlikehold og sikkerhet å
gjøre. Dokumentasjonen er også nødvendig med hensyn til framtidige modifikasjoner og for feilretting og
feilsøking.

I dokumentasjonsfasen så skal du sluttføre all den anleggsdokumentasjonen som du startet på i planleggings-
fasen. Dette inbefatter blant annet arangementstegninger, instrumenteringskjema, koplingsskjema, og ved behov
en brukerveiledning.

Litt avhengig av hvordan den elektriske installasjonen er laget, så skal det utarbeides en erkløring om at
installasjonen og anlegget er i samsvar med gjeldende regelverk. Det vil vel her gå et kille mellom en et
anlegg som er å betrakte som "en fast installssjon" kontra et anlegg som er å betrakte som en "maskin"
eller et "apparat". Link til regelverksiden.
Comments