4 - Gjennomføring

Forrige - Neste

Gjennomføring.


Steg 1.

Kontroller at hardware er riktig sammenmontert i henhold til prinsipptegning.  Kontroller spesielt rør, koplinger og slanger for
riktig sammenmontering. Gjennomfør utbedringer etter behov.


Steg 2.

Gjennomfør kalibrering eller funksjonsprøve av DP cellen der du kontrollerer at den gir riktige måleverdier. Utfør justeringer
av DP cellen etter behov. Hvis du har tilgjengelig en trykk kalibrator kan du bruke denne. Hvis ikke så kan det også
fungere bra for det praktiske formål, med å fylle opp den øvre tanken med vann, og så kontrollere at DP cellen gir de riktige
antall mA ved de ulike veske nivåer. Skriv ned i dokumentasjonen hvordan du gikk fram for å sikre riktig funksjon for DP cellen.


Steg 3.

Gjennomfør en funksjonsprøve og eventuelt en justering av reguleringsventilen. I stedet for et syresignal fra regulatoren, så bruker
du heller et et test signal som du kan sette manuelt fra en 4-20 mA signalkilde. Forsøk å kjør med styresignalverdier på 0 %, 25 %,
50 %, 75 % og 100 % og kontroller at ventilspindelen går til riktige posisjoner. Kontroller dette ved å se på indikatoren for ventil-
spindel posisjon. Kjør så ventilen helt åpen og helt lukket flere ganger og kontroller at den går med glatte og rykkfrie bevegelser.

Bruk denne beskrivelsen for å se hvordan reguleringsventilen skal koples koples opp mot trykkluft og elektriske signaler for at
den skal fungere: Reguleringsventilens virkemåte.

Hvis du eventuelt har en reguleringsventil uten elektrisk inngang, så kan det også være aktuelt å bruke en trykkluft kalibrator
for å gi reguleringsventilen et pneumatisk styresignal i signal området fra 0,2 til og med 1 Bar.


Steg 4.

Kople så sammen hele instrumeteringen på en riktig måte slik at reguleringssløyfen kan fungere,  det vil si DP cellen,
regulatoren og frekvensomformeren.


Steg 5.

Gjennomfør så en testkjøring av anlegget der du har satt regulatoren i "manuell", det vil si at du kan styre turtallet og
leveringsmengden til pumpen ved å sette styringsparametrene på regulatorens betjeningspanel.


Steg 6.

Set så regulatoren over i "Auto" og gjennomfør så en optimalisering av reguleringssløyfa, enten ved hjelp av
Ziegler Nichols metoder eller en annen egnet metode.


Steg 7.

Testkjør reguleringssløfen ved å legge inn sprang i skal verdien og ved å legge inn prosessforstyrrelser
ved å variere belastningen. Kontroller at hurtighet, avvik og innsvigning er slik som forventet. Utfør eventuelt
ny optimalisering inntil resultatet har blitt tilfredssillende.


www.elektrofag.info
Comments