2 - Teoristoff

Forrige - Neste


Teoretistoff for forståelse av læringsoppdraget.

Du bør forstå de grunnleggende prinsippene for instrumentering og måling av nivå ved hjelp av en DP Celle.


Du bør forstå de grunnleggende prinsippene for en nivåregulering basert på PID avviksregulering.


Du bør også ha en forståelse for hvordan reguleringsventilen fungerer.


Dessuten så vil det jo også være nødvendig med en generell forståelse av sammenhengen mellom strøm og spenning og du bør også forstå grunnleggende prinsipper for effektbetraktninger.


Til reflekson og ettertanke - Prinsippene for en reguleringssløyfe er ikke bare i bruk i forbindelse med en nivåregulering. Det er
langt på vei de samme prisnippene som er i bruk i en lang rekke andre sammenhenger også. Undersøk og tenk gjennom
følgende reguleringssløyfer også:www.elektrofag.info
Comments