1 - Nødvendig utstyr

Forrige - Neste


Oversikt over nødvendig utstyr:

  • En tank som inneholder det gassvolumet der trykkreguleringen skal skje.
  • Tanken må inneholde en håndstilt innstrømningsventil som bestemmer belastningen for prosessen.
  • Det må finnes en trykkluftkilde som kan levere trykkluft av passende trykk inn på systemet.
  • En PID regulator.
  • En DP Celle for måling av trykk.
  • En 4-20 mA signalstrøm kilde (Loop kallibrator)
  • Et universalinstrument.
  • Eventuelt en instrument/trykkluftkalibrator.
  • Nædvendig håndverktøy.

Link til en prinsippskisse for anlegget: Prinsippskisse


www.elektrofag.info

Comments