3 - Trykkregulering av tank

Læringsoppdrag i trykkregulering av tank.

Innhold, mål og hensikt for læringsoppdraget:

Du skal lære å planlegge, gjennomføre og dokumentere oppsettet for en enkel reguleringssløyfe for gasstrykk.
En reguleringssløyfe for gasstrykk kan enten virkeliggjøres ved hjelp av en reguleringsventil ved innløpet, eller
ved utløpet av tanken.

Vi skal i dette læringsoppdraget lære å sette opp og sette i drift en reguleringssløyfe der reguleringspådraget
skjer ved hjelp av en reguleringsventil plassert ved tankens utløp
. Dette er det samme hovedprinsippet som benyttes
i forbindelse med regulering av kabintrykket i et fly.


For å få til dette læringsoppdraget, så må vi sette oss inn i en del teori, vi må forstå visse grunnleggende prinsipper
omkring regulering og instrumentering. Vi må også lære oss den prosessen det er å gå fra en plan til praktisk gjennomføring
og dokumentasjon av et prosjekt som dette.

Læringsoppdraget skal også lede fram til eller bidra til en genrell forståelse for bruk av reguleringsteknikk og reguleringstekniske
systemer for en teknisk anvendelse.

En kort beskrivelse av prinsippet for trykkregulering av en tank. Trykkregulering av tank.www.elektrofag.info