3 - Planlegging

Forrige side - Forsiden - Neste side


Planlegging.

        Planlegging og dokumentasjon er en vesentlig del av gjennomføringen av et slikt læringsoppdrag.

        I planleggingsfasen så skal du gjennomføre en del aktiviteter som sikrer en profesjonell og fagmessig gjennomføring
        av læringsoppdraget. Grunnen til at vi skal gjennomfære på denne måten, det er at palnlegging og dokumentasjon
        spiller en tilsvarende stor og viktig rolle ved gjennomføring av senere oppdrag i industrien og for private kunder.Gjennomfør planleggingen slik:


1.     Gjennomfør en rissikoanalyse i forholod til prosjektet og vurder og planlegg faktorer som har med helse miljø og
        sikkerhet å gjøre. Skriv ned de risikofaktorene som inngår, og planlegg hvilke sikkerhetsmessige tiltak som er
        nødvendige for at arbeidet skal kunne gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I forbindelse med
        dette så kan du godt ta utgangspunkt i arbeidstilsynets veileder for rissikovurdering: Arbeidstilsynets veileder.

2.     Du må også vurdere om ditt prosjekt eller oppdrag faller inn under lovgivning eller annet regelverk som vil ha betydning
        for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosjektet. I forbindelse med dette kan du godt ta utgangspunkt
        i denne oversikten over regelverket for elektrofaget: Oversikt over regelverket for elektrofagområdet.

3.     Du skal undersøke om alt nødvendig utstyr finnes tilgjengelig og eventuellt sørge for at det blir bestilt det utstyret
        som mangler.

4.     Du skal undersøke om nødvendig leverandørdokumentasjon finnes, og i nødvendig omfang sørge for at denne
        bestilles eller framskaffes.

5.     Du skal utarbeide egen dokumentasjon, slik som arrangementtstegninger, instrumenteringsskjema og koplingsskjema
        i det omfang som prosjektet krever det.

6.    Du skal også utarbeide en plan for framdrift og tidsforbruk. I forbindele med dette så kan du godt utarbeide et
        "gant diagram".


Sluttressultatet av planleggingsfasen.

        Sluttressultatet av planleggingsfasen skal være en planleggingsrapport slik at prosjektet skal kunne gjennomføres på
        en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, på en økonomisk god måte og med et fagmessig godt sluttresultat.

www.elektrofag.info
Comments