1 - Nødvendig utstyr

Forrige side - Forsiden - Neste side


Oversikt over nødvendig utstyr:

 • En tank som inneholder det volumet som skal reguleres.
 • En tank som skal inneholde den vannmengden som renner ut av den øverste tanken. 
 • Tanken må inneholde en håndstilt avløpsventil som bestemmer belastningen for prosessen.
 • En pumpe som kan pumpe vannet fra den nederste tanken til den øverste tanken.
 • En asynkron elektromotor som skal drive denne pumpen.
 • En frekvensomformer som skal levere elektrisk energi og bestemme turtallet til elektromotoren.
 • En PID regulator.
 • En DP Celle for måling av nivå.
 • En 4-20 mA signalstrøm kilde (Loop kallibrator)
 • Et universalinstrument.
 • Eventuelt en instrument/trykkluftkalibrator.
 • Nædvendig håndverktøy.

Link til en prinsippskisse for anlegget: Prinsippskisse


www.elektrofag.info

Comments