4 - Gjennomføring

Forrige side - Forsiden - Neste side

Gjennomføring.


Steg 1.

Kontroller at hardware er riktig sammenmontert i henhold til prinsipptegning.  Kontroller spesielt rør, koplinger og slanger for
riktig sammenmontering. Gjennomfør utbedringer etter behov.


Steg 2.

Gjennomfør kalibrering eller funksjonsprøve av DP cellen der du kontrollerer at den gir riktige måleverdier. Utfør justeringer
av DP cellen etter behov. Hvis du har tilgjengelig en trykk kalibrator kan du bruke denne. Hvis ikke så kan det også
fungere bra for det praktiske formål, med å fylle opp den øvre tanken med vann, og så kontrollere at DP cellen gir de riktige
antall mA ved de ulike veske nivåer. Skriv ned i dokumentasjonen hvordan du gikk fram for å sikre riktig funksjon for DP cellen.


Steg 3.

Gjennomfør en riktig oppkopling av frekvensomformeren. I stedet for et syresignal fra regulatoren, så bruker du heller et et test
signal som du kan sette manuelt fra en 4-20 mA signalkilde. Sørg for riktig vannmengde i den nedre anken er på plass. Testkjør
så pådraget i form av frekvensomformer, asynkronmotor og pumpe. Forsøk å kjør med styresignalverdier på 0 %, 25 %, 50 %,
75 % og 100 % og kontroller at gjennomstrømingen fra pumpen virker rimelig ved de forskjellige verdiene.


Steg 4.

Kople så sammen hele instrumeteringen på en riktig måte slik at reguleringssløyfen kan fungere,  det vil si DP cellen,
regulatoren og frekvensomformeren.


Steg 5.

Gjennomfør så en testkjøring av anlegget der du har satt regulatoren i "manuell", det vil si at du kan styre turtallet og
leveringsmengden til pumpen ved å sette styringsparametrene på regulatorens betjeningspanel.


Steg 6.

Set så regulatoren over i "Auto" og gjennomfør så en optimalisering av reguleringssløyfa, enten ved hjelp av
Ziegler Nichols metoder eller en annen egnet metode.


Steg 7.

Testkjør reguleringssløfen ved å legge inn sprang i skal verdien og ved å legge inn prosessforstyrrelser
ved å variere belastningen. Kontroller at hurtighet, avvik og innsvigning er slik som forventet. Utfør eventuelt
ny optimalisering inntil resultatet har blitt tilfredssillende.


www.elektrofag.info
Comments