1. Nivåregulering med frekvensomformer

Læringsoppdrag i nivåregulering ved bruk av frekvensomformer og pumpe.

Innhold, mål og hensikt for læringsoppdraget:

Du skal lære å planlegge, gjennomføre og dokumentere oppsettet for en enkel reguleringssløyfe for nivå.
En reguleringssløyfe for nivå kan enten virkeliggjøres ved hjelp av en reguleringsventil som pådragsorgan, eller
ved hjelp av en kombinasjon av frekvensomformer, assynkronmotor og en pumpe som pådragsorgan.

Vi skal i dette læringsoppdraget lære å sette opp og sette i drift en reguleringssløyfe der pådragsorganet er
en pumpe som pumper vann inn i en tnak.

For å få til dette læringsoppdraget, så må vi sette oss inn i en del teori, vi må forstå visse grunnleggende prinsipper
omkring regulering og instrumentering. Vi må også lære oss den prosessen det er å gå fra en plan til praktisk gjennomføring
og dokumentasjon av et prosjekt som dette.

Læringsoppdraget skal også lede fram til eller bidra til en genrell forståelse for bruk av reguleringsteknikk og reguleringstekniske
systemer for en teknisk anvendelse.www.elektrofag.info