Læringsoppdrag

Her kommer en side med læringsoppdrag.
 
 
Mulige planer:
 
Nivåregulering med frekvensomformer. OK
 
Nivåregulering med reguleringsventil.

Kombinert nivåregulering og styringsoppgave.
 
Trykkregulering av tank. Eventult med regulering av utgang blir likt som for trykkabinen på fly.

Turtallsregulering av 3 fase motor.

Gjennomstrømingsregulering.

Kaskaderegulering. Flow og nivå.

Av/På regulering av temperatur ?

Nivåregulering med foroverkopling fra prosessinngang.

Eget minioppdrag vedrærende benksetting av reguleringsventil ?