Prosjektarbeid‎ > ‎

Rett kvalitet

Hva det er som er kvalitetskriteria for rett utført jobb.

Det er en ting som er viktig å huske hvis man utfører en jobb for en arbeidsgiver.

Det er først og fremst arbeidsfiveren og ikke du selv som bærer ansvaret for den jobben som
blir utført.Det er også arbeidsgiveren som har ansvaret for senere modifikasjoner og reparasjoner.
Det er også arbeidsgiveren som har ansvaret for kundeforholdet. Derfor så må arbeidsutførelse
og dokumentasjon være i samsvar med myndighetskravene, arbeidsgiverens egne standarder
og arbeidsgiverens avtale med kunden.Figur 1 - Prinsipper for rett produktkvalitet.

De faglige løsninger som blir valgt, for gjennomføring og dokumentasjon av et oppdrag, må være i samsvar med
myndighetskravene, med arbeidsgivers  krav til produktkvalitet og sikkerhet og i samsvar med arbeidsgivers
avtale med kunden. Innefor dette rammeverket av yttre krav, så kan du velge dine egne faglige løsninger for
gjennomføring og dokumentasjon av arbeidsoppdraget.


www.elektrofag.info
Comments