Prosjektarbeid‎ > ‎

Kvalitet


Hva er kvalitet ?

(Kladd)

Kvalitetssikring og kvalitetsledelse er et fag for seg.

I forhold til dette faget så betyr ordet kvalitet = samsvar med gitt norm.

Grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring er forutsigbarhet og personuavhengighet.

Hvis man for eksempel går om bord på Norwegian sitt fly til Gardemoen, så må man vite med en
høy grad av sikkerhet at dette flyet faktisk vil transportere deg til Gardemoen på det rette tidspunkt
og på en komfortabel måte, slik som forventet.

Det kan ikke bero på en tilfeldighet og om noen hadde lyst til å fylle på litt drivstoff, hvorvidt flyet faktisk
hadde drivstoff nok til å komme fram til Gardemoen.

Det kan heller ikke avhenge av om det var flytekniker Hansen eller flytekniker Olsen, som sist gjorde
service på flyet, som avgjør om hvorvidt flyet rent teknisk er i stand til å fly til Gardemoen.

Når flykapteinen setter seg bak kontrollene så må man også ha en garanti for at denne personen
faktisk har gjennomgått den opplæring som behøves, og at han har den kompetanse som behøves
for å kunne fly deg til Gardemoen. Flyvingen må kunne forventes å bli gjennomført likt og
på samme måte uavhengig av hvem som er flykaptein.

Når flyet nærmer seg Gardemoen, så kan det ikke bero på en tilfeldighet om flyet får lande eller
ikke. Også her må det gjelde et prinsipp for personuavhengighet.

Når du har gått på flyet i Stavanger og gått av flyet på Gardemoen til rett tid, og du har hatt en
behagelig flytur, da har Norwegian levert en tjeneste til deg med kvalitetssikring, dvs forutsigbarhet
i alle ledd. (Men den kvalitetssikrede tjenesten ville selvfølgelig også kunne ha blitt levert av et annet
flyselskap.)

Hvis man leverer en bil på et verksted så skal det heller ikke avhenge av hvilken bilmekaniker det
er som får tildelt jobben for hvordan sluttresultatet blir. Sluttresultat og pris skal bli den samme,
uavhengig av person.

I en bedrift som arbeider ut i fra et kvalitetsledelsesprinsipp, så vil det finnes dokumentasjon som
beskriver hvordan de ulike produkter, jobber og tjenester skal gjennomføres. På denne måten så
oppnås personuavhengighet.

Kvalitet = Samsvar med gitt norm.

Det finnes en internasjonal standard serie for kvalitetsledelse og kvalitetssikring som heter ISO
9000 serien.

Et annet viktig prinsipp for kvalitetsledelse og kvalitetssikring, spesielt innenfor leverandørindustrien
til offshorenæringen er åpenhet for revisjon og verifikasjon. Det må være fritt fram for kunden å
gå inn i din bedrift å kontrollere hvordan dine nedskrevene prosedyrer er forutførelse av en jobb er,
og så også å verfifisere at disse prosedyrene virkelig blir fulgt.

Et tredje viktig prinsipp for kvalitetsledelse og kvalitetssikring det er at det skal finnes et system for
avviksbehandling. Dersom det skjer feil og glipp i produksjonen, så skal det være et system i bedriften
som analyserer hvorfor dette skjedde, og ut i fra dette sæ skal det skje korigerende tiltak, slik at feilen
ikke skal skje på nytt igjen.


(Kladd)





Comments