NEK 400:2010‎ > ‎

Spørsmål

 
NEK 400 Oppsummeringsspørsmål.
 
 
01. Hva er NEK 400 ?
 
02. Hvem utgir NEK 400 ?
 
03. Hvor kommer innholdet for NEK 400 fra ?
 
04. Hva er rettshjemmelen for å kunne utgi NEK 400 i Norge ?
 
05. Hvordan var regelverket i Norge før utgivelsen av NEK 400 ?
 
06. Hva handler NEK 400-1 om ?
 
07. Hva handler NEK 400-2 om ?
 
08. Hva handler NEK 400-4-41 om ?
 
09. Hva handler NEK 400-4-42 om ?
 
10. Hva handler NEK 400-4-43 om ?
 
11. Hva handler NEK 400-4-44 om ?
 
12. Hva handler NEK 400-5-51 om ?
 
13. Hva handler NEK 400-5-52 om ?
 
14. Hva handler NEK 400-5-53 om ?
 
15. Hva handler NEK 400-5-54 om ?
 
16. Hva handler NEK 400-5-55 om ?
 
17. Hva handler NEK 400-7 serien om ?
 
18. Hva handler NEK 400-8 serien om ?
 
 
 
 
Comments