NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-8-823


NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger. 

Denne delnormen er ny og den inneholder nye og skjerpede krav til boliginstallasjoner.

Dette medfører også at NEK 400 blir noe mer komplisert å bruke ved at det nå i realiteten gjelder
forskjellige krav til installasjoner i for eksempel industri og kontorbygg og boliginstallasjoner.

Link til delstandarden hos standard.no

823.421.01 (S.484) inneholder et nytt krav om automatisk frakopling for komfyr.

823.443.1 (S.485) inneholder nye skjerpede krav til kabeldimensjonering.

823.537.01 (S.486) inneholder nye krav til antall stikkontaker.

823.537.03 (S.487) stiller nye krav til elinstallasjonen på kjøkken.

823.537.06 (S.487) stiller nye krav ifb med uttak til TV/Musikkanlegg.

823.55.01 (S.488) Inneholder nye krav om fast tilkopling for varmtvannsbereder på mer enn 2000 W.Revisjon NEK 400:2006-2010: Dette er en ny delnorm.
Comments