NEK 400:2010‎ > ‎

NEK400-6


NEK 400-6 Verifikasjon.

Avsnitt 6.3 inneholder noen viktige definisjoneer:

Verifikasjon (Verification) - Alle tiltak for å sjekke at den elektriske installasjonen er i samsvar med NEK 400.

Inspeksjon (Inspection) - Undersøkelse av en elektrisk installasjon, ved bruk av sansene, for å påse at korrekt utstyr 
er valgt og at det elektriske utstyret er korrekt montert.

Prøving (Testing) - Å bevise at de realiserte tiltakene i den elektriske installasjonen fungerer etter sin hensikt.

Rapportering (Reporting) - Rapport med resultatene fra inspeksjon og prøving.

Vedlikehold - (Maintenace) - Kombinasjon av tekniske og administrative tiltak, herunder inspeksjon, med det formål
å opprettholde, eller gjenopprette tilstanden til en gjenstand slik at denne kan utføre den ønskede funksjon.

I avsnitt 61 (Side 306-225) så følger en liste med detaljerte krav for verifiasjon av en ny installasjon.

I avsnitt 62 (Side 326-329 så følger en liste som beskriver kravene til en periodisk verifikasjon.


Revisjon NEK 400:2006-2010: Ingen vesentlige endringer.


Film om sluttkontroll

Film om måling av overgangsresistansen for jordlederen

Film om måling av kontinuitet

Film om måling av største kortslutningsstrøm

Film om måling av minste kortslutningsstrøm.

Film om kontroll av jordfeilautomater.

Film om kontroll av faserekkefølge.
www.elektrofag.info


 
Comments